MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
Misyonumuz  :
Hasanbeyli  Kaymakamlığı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, doğruluk, etik yönetim ilkelerine uygunluk, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve evrensel insan hakları değerleri gibi genel ilkeleri ön plana tutarak, vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, adalet ve diğer kamu hizmet alanlarında en iyi hizmeti almasını sağlamayı görev edinmiştir.
 
Vizyonumuz  :
Hasanbeyli Kaymakamlığı olarak, İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda en üst seviyelere gelmesini, güvenli ve huzurlu bir ortamı, bilgi toplumuna geçişi, vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit şekilde pay almalarını, çocuklarımızın daha iyi eğitim ve öğretime kavuşmalarını, kaliteli sağlık hizmetini, farklı zaruret içindeki vatandaşlarımıza her türlü yardım hizmetlerini sağlamak; tüm bu hizmetleri yürütürken hukuk devleti ilkesi, eşitlik, adalet ve toplam kalite yönetimini dikkate alarak, insan onuruna yaraşır şekilde, vatandaş odaklı bir anlayışla kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza sunmaktır.
 
 
İlkelerimiz      :
Görevi yerine getirirken KAMU HİZMET BİLİNCİ,
Halka Hizmet Bilinci,
Hizmet Standartlarına uymak,
Dürüst ve tarafsız olmak,
Saygınlık ve Güven, Nezaket ve Saygı,
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı,
Kamu mallarını kullanırken tasarruflu olmak,
Saydamlık ve katılımcılık,

Hesap verme sorumluluğu ilkelerimizdir.